+++Herfstuitgave Houtwijkblad met allerlei interessante wijkthema's+++++Uitnodiging Algemene Najaarsledenvergadering woensdag 25 oktober 2017++++++Laatste nieuws over Houtwijk zie kopje 'Nieuwsmedia' hierboven...++++++Zie voor meer informatie ook onze digitale nieuwsbrieven - via menubalk hierboven+++

Openbaar debat Parkeerproblematiek Houtwijk
parkerenOp donderdag 14 september 2017 wordt de parkeerproblematiek in Houtwijk besproken tijdens een parkeerdebat in de raadscommissie Leefomgeving. Er komt dan onder meer een commissiebrief aan de orde met een stappenplan om de parkeerproblematiek in de Architectenbuurt te analyseren/aan te pakken. Wijkgenoten kunnen tijdens dat debat aanwezig zijn en inspreken. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden bij de griffie gemeente Den Haag. In ons dossier ’Parkeerproblematiek in Houtwijk’ zijn tal van relevante stukken te vinden

 

 

Dossier 'Parkeerproblematiek in Houtwijk'

1. Schriftelijke vragen inzake Parkeerproblematiek Houtwijk (Partij De Mos,26 juni 2017)

2. Beantwoording schriftelijke vragen (voorzitter Haagse gemeenteraad, 31 augustus 2017)

3. Stand van zaken parkeren in Leyenburg en Houtwijk (T.de Bruijn, wethouder, 5 september 2017)