+++Wijkberaad Houtwijk zoekt nieuwe voorzitter++++++Tip voor 2020: word lid van Wijkpreventie Houtwijk++++++Duurzaam wonen in Houtwijk: niet te hard van stapel lopen++++++Noteer alvast in uw agenda: woensdag 25 maart 2020 onze voorjaarsledenvergadering+++

Herfstuitgave Houtwijkblad 

hwb3201701.10.2017 - In deze herfstuitgave onder meer een hoofdartikel met actuele Houtwijkthema’s 2017 en een uitnodiging voor de ledenvergadering op woensdag 25 oktober 2017. Ook artikelen over de noodzaak tot aanpak van de openbare ruimte (Houtwijk is aan het zinken…), over het koesteren van de ORACs in Houtwijk en over succesvolle jongerenprojecten in Houtwijk. En er is nog veel meer nieuws te lezen. Huis-aan-huis-verspreiding papieren versie: week 39 (eind september). Klik hier voor de digitale versie. Klik hier voor eerder verschenen uitgaven. 
In de verschillende artikelen in deze uitgave wordt verwezen naar meer informatie op onze website.  Meer...

 

 

 

 

 

Meer informatie
Pagina 4 en 5 

Najaarsledenvergadering
Notulen/jaarverslag
Het (concept)verslag van de voorjaarsledenvergadering en het jaarverslag 2016 is binnenkort te vinden op onze website. Zie: www.wijkberaadhoutwijk.nl > Wijkberaad Houtwijk > Verslaggeving

Pagina 8
Maak kennis met onze digitale nieuwsbrief
Klik hier voor volledig overzicht