+++Zomeruitgave Houtwijkblad met allerlei wijkwetenswaardigheden. - zie digitale versie hieronder++++++Speciale film op onze website: onze  eerste Digitale Ledenvergadering ooit - zie bericht hieronder+++Nieuw Houtwijk-archief in opbouw - zie menubalk hierboven - valt of staat met uw inbreng+++


Zomer-uitgave Houtwijkblad 2019

hwb22019voorpagina10.06.2019 - In deze zomer-uitgave van het Houtwijkblad onder meer de artikelen 'Gelukkige Buurtbudget-prijswinnaars', 'Tussenstand TOP 10 Houtwijk-prioriteiten' en 'Kennismaking met nieuwe wijkagent'. In het middenkatern aandacht voor de platformfunctie van Wijkberaad Houtwijk voor het project 'Duurzaam wonen in Houtwijk' alsmede voor de voortgang van het Houtwijk-dossier Zwanen in nood. De papieren versie werd huis-aan-huis verspreid midden week 24 (op woensdag 12 en donderdag 13 juni 2019).  Klik hier voor de digitale versie. Klik hier voor eerder verschenen uitgaven

Pagina 19 Belangrijke data in 2019
Klik hier voor een overzicht van belangrijke data in 2019
Pagina 5 Algemene Voorjaarsledenvergadering
Klik hier voor het verslag van de Algemene Voorjaarsledenvergadering

Klik hier voor het jaarverslag 2018.