+++In verband met de Coronacrisis is onze Algemene Voorjaarsledenvergadering verschoven naar het najaar: woensdag 14 oktober 2020 ++++++Zie voor het laatste nieuws de nieuwste uitgave van het Houtwijkblad+++

loosduinskoffieuurtjeLoosduins koffie-uurtje
weer van start...

Het spreekuur waar u met het stadsdeel Loosduinen, de Politie en de Commissie Loosduinen uw wensen en ideeën voor uw buurt kunt bespreken, start weer op woensdag 20 mei 2020. Voorlopig kunt u vanwege de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het Loosduins Koffie-uurtje terecht. Klik hier voor meer informatie.