+++Zomeruitgave Houtwijkblad met allerlei wijkwetenswaardigheden. - zie digitale versie hieronder++++++Speciale film op onze website: onze  eerste Digitale Ledenvergadering ooit - zie bericht hieronder+++Nieuw Houtwijk-archief in opbouw - zie menubalk hierboven - valt of staat met uw inbreng+++


Zomeruitgave Houtwijkblad 

voorkanthwb22017

05.06.2017 - In deze zomeruitgave onder meer een hoofdartikel met actuele Houtwijkthema’s 2017 en een korte terugblik op onze voorjaarsledenvergadering (maart 2017). Ook een artikel over een geslaagd ’groen’ burgerinitiatief in Houtwijk, waarbij buurtbewoners een verpauperd stukje plantsoen hebben aangepakt.  En er is nog veel meer nieuws te lezen. Huis-aan-huis-verspreiding papieren versie: week 24 (midden juni). Klik hier voor de digitale versie. Klik hier voor eerder verschenen uitgaven. 

Meer informatie
In de verschillende artikelen in deze uitgave wordt verwezen naar meer informatie op onze website. Via 'Lees meer' is een en ander op een rijtje terug te vinden.:

 

 

 

Meer informatie

Pagina 4 en 5
Voorjaarsledenvergadering

Onderzoek winkelcentrum Houtwijk
Klik hier voor rapport Harry de Boer

Nieuwe invulling Azivo-gebouw
Klik hier voor presentatie nieuwe invulling (heren Slijp en van de Wetering)

Notulen/jaarverslag
Het (concept)verslag van de voorjaarsledenvergadering en het jaarverslag 2017 zijn binnenkort te vinden op onze website. Zie: www.wijkberaadhoutwijk.nl > Wijkberaad Houtwijk > Verslaggeving

Pagina 5
Actie Welkom in Houtwijk
Terugblik volgt binnenkort op onze website. 

Pagina 9
Veiligheidstips

Babbeltrucs op Omroepwest
Klik hier voor de link naar het programma Nog lang niet versleten.
Vanaf 14 minuten wordt er kort ingegaan op het fenomeen babbeltrucs.