agenda kopie

Evenementen Agenda 2022-2023
Om bewoners in Houtwijk actief met elkaar te verbinden, willen wij proberen ook dit jaar diverse evenementen te organiseren om jong, oud, cultuur, rijk en arm met elkaar in contact te brengen.
17.12.2022 Dickens Loosduinen - Erfgoedpark Loosduinen
14.06.2023 Buitenspeeldag 2023 - wijkpark Bokkefort
01.07.2023 Montmartre 2023 - Erfgoedpark Loosduinen               

Kunstworkshops 'Verbinding en ontmoeting' (Siena)
Van oktober 2022 t/m juni 2023 in de kantine van sv Houtwijk - klik hier voor meer informatie


Houtwijkblad 
Het Houtwijkblad verschijnt jaarlijks in de maanden maart, juni, september en december


Nieuwsbrief
In de digitale Houtwijk-nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan allerlei wijkactualiteiten. Verschijningsfrequentie: onder voorbehoud.


Vergaderschema Wijkberaad Houtwijk
Vergaderschema van het Wijkberaad Houtwijk: verkrijgbaar bij secretariaat (zie contact)


Commissie Loosduinen
De Commissie Loosduinen vergadert in principe in maart, april,  juni, oktober en november. De vergaderingen van de projectgroep Welzijn Beheer:  maart, april,  juni, september en november. De vergaderingen van de projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer: maart, april, juni, september en november. Meer informatie is verkrijgbaar via het secretariaat Wijkberaad Houtwijk.


Wijkcentrum Bokkefort
Klik hier voor overzicht activiteiten 2022/2023..