commissie


Om het wijkberaad effectief te laten werken, bestaan er verschillende commissies en werkgroepen met elk een eigen thema.
In het menu en in de onderstaande lijst vind u daarvan een overzicht. 

      Commissies/werkgroepen


         Diversen (archief):

  • Parkeren/ontsluiting HagaZiekenhuis
  • Bouwplannen HagaZiekenhuis
  • Bouwplannen Escamplaan
  • 30km zone
  • Zendmast ZKD
  • Communicatie (Houtwijkblad/Houtwijksite/social media)