Ontsluiting voormalig
woonwagenkamp Escamplaan

De Gemeenteraad heeft in januari 2012  ingestemd met het voorstel voor twee ontsluitingen aan de Q.A. Nederpelstraat en afsluiting van de bestaande ontsluiting aan de Escamplaan.

Protestactie in 'Commissie Ruimte'

De gemeente Den Haag wil Houtwijk uitbreiden met 92 woningen (locatie voormalige woonwagenkamplocatie  Escamplaan). Bij de wijkbewoners (omgeving Q.A. Nederpelstraat) bestaat echter grote weerstand tegen de voorgestelde ontsluiting. Op 15 december 2011 sprak Ramon Meesters (voorzitter Wijkberaad) hierover in het Haagse stadhuis in de ‘Commissie Ruimte’. Klik hier voor zijn bijdrage.

Nieuwe woonwijk op
voormalig woonwagenkamp

 Omwonenden zoeken dringend actieve steun van iemand met juridische ervaring.  De Gemeente Den Haag is namelijk van plan om de bestaande toegang naar het voormalige woonwagenkamp te verleggen, waardoor er (levens)gevaarlijke verkeersituaties zullen ontstaan.

Juni 2011: Enquête
concept bestemmingsplan

plattegrond_houtwijk_woonwHet Wijkberaad Houtwijk houdt een enquête onder alle bewoners van de Q.A. Nederpelstraat over het concept Bestemmingsplan Escamplaan, geschreven door de afdeling DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) van de Gemeente Den Haag in juni 2011. Dit plan beschrijft de invulling en ontsluitingsroutes van het voormalige woonwagenkamp.

Nieuwbouw op voormalige
woonwagenkamplocatie

Houtwijk krijgt nieuwe buurt met 92 eengezinswoningen.De gemeente Den Haag wil Houtwijk graag uitbreiden met een nieuwe buurt van 92 woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor de voormalige woonwagenkamplocatie aan de Escamplaan aangewezen als bouwterrein.