Kritiek op bestemmingsplan ziekenhuis loont

De  hoogste bestuursrechter in ons land, de Raad van State, heeft vorige week twee bewoners aan de Escamplaan gelijk gegeven in hun kritiek op het bestemmingsplan Florence Nightingale. De bezwaren van de Bewonersvereniging Centraal Wonen Houtwijk daarentegen werden verworpen. De gemeente is nu verplicht het plan aan te passen volgens de aanwijzingen van de Raad van State. Klik hier voor meer informatie.

Verkeerssituatie rond HagaZiekenhuis nog steeds onveilig

De verkeerssituatie rondom het HagaZiekenhuis aan de Leyweg is nog steeds onveilig. Dat stelt de Haagse afdeling van de Fietsersbond. Door de werkzaamheden rond de verbouwing van het ziekenhuis, is het voormalig fietspad bestemd voor het bouwverkeer. Wil Bianchi van de Fietsersbond heeft inmiddels al diverse malen bij de betrokken ambtenaren over deze onveilige situatie aan de bel getrokken. “Na hun vakanties zou ik meer van hen horen, maar dat is tot nu toe helaas nog niet het geval geweest.”  

Bezorgdheid

Op donderdag 13 oktober jl. was het een drukte van jewelste tijdens de ledenvergadering van het Wijkberaad Houtwijk. Cor Smits en Bert Lots, bewoners uit de Dag Hammerskjoldstraat, toonden daar hun bezorgdheid over het huidige parkeergedrag in de omgeving van het HagaZiekenhuis.

Parkeeroverlast
minimaliseren

Het personeel van het HAGA-ziekenhuis aan de Leyweg parkeert bij ons in de wijk, waardoor plekken voor bewoners wegvallen. Op termijn zal bovendien het HAGA terrein worden uitgebreid met woontorens en parkeervoorzieningen. Een speciale werkgroep zet zich in om de parkeeroverlast te minimaliseren.

Nieuwbouwplannen
gaan door

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft eind vorige maand het stedebouwkundig plan voor de nieuwbouw aan de Leyweg-Escamplaan goedgekeurd.