Parkeeroverlast
minimaliseren

Het personeel van het HAGA-ziekenhuis aan de Leyweg parkeert bij ons in de wijk, waardoor plekken voor bewoners wegvallen. Op termijn zal bovendien het HAGA terrein worden uitgebreid met woontorens en parkeervoorzieningen. Een speciale werkgroep zet zich in om de parkeeroverlast te minimaliseren.

Klankbordgroep
De heren Cor Smits en Bert Lots vormen de Werkgroep Parkerenhaga als commissie van het Wijkberaad Houtwijk met als doel de parkeeroverlast veroorzaakt door het ziekenhuis in onze wijk te minimaliseren. Een gesprek met het ziekenhuis (Cor Ouwehand) heeft reeds plaatsgevonden. Tevens nemen de heren Smits en Lots namens Wijkberaad Houtwijk plaats in de Klankbordgroep, waar de deelnemers de mogelijkheid wordt geboden om binnen randvoorwaarden mee te denken aan de invulling van het project.