Klankbordgroep

In juni 2007 werd een klankbordgroep opgericht. De vertegenwoordiging van deze groep bestond uit leden van de wijkbesturen Leyenburg en Houtwijk, VVE aan de Leyweg, Volkstuinvereniging, VVE Florence Nightingale park, Ceres-Proper Stok en de Gemeente.
Het was de bedoeling dat deze groep om de 6 weken bij een zou komen. Maar sinds november 2008 kwamen alle bijeenkomsten te vervallen.

Er werd een time-out ingesteld omdat de plannenmakers de plannen en onderhandelingen nog eens goed naast elkaar willen leggen om deze te kunnen vergelijken. De onderhandelingen lijken moeilijker en weerbarstiger dan de plannenmakers verwacht hadden.

Er zullen pas weer bijeenkomsten plaatsvinden als er overeenkomst is over de plannen en wij als klankbordgroep weer reden hebben om over de plannen te praten. Ook zullen de informatiekrant en informatie -avonden voor de omwonende opgeschort worden.

Veranderingen bij het HagaZiekenhuis

De verbouwplannen van het HagaZiekenhuis zijn voorgelegd aan het college bouw en zorg en zijn positief ontvangen. Momenteel worden de bouwplannen nog doorgerekend en zal spoedig een definitief besluit worden genomen.

Hieronder een overzicht van de bouwplannen van het HagaZiekenhuis

HagaZiekenhuis Leyweg
Het oude gebouw wordt gerenoveerd en er worden 3 nieuwe units bijgebouwd:

  • Één voor het Juliana kinderziekenhuis;
  • Één voor een huisartsenpost met vijf huisartsen en een apotheek.
  • Één voor het Sophia revalidatiecentrum = financieel niet haalbaar!

Op een van de nieuwe units komt een platform voor de traumahelikopter.
Verder moet het HagaZiekenhuis 100 bedden inleveren.

In Den Haag zal er nog maar plaats zijn voor twee Spoed Eisende Hulpdiensten,
MCH (Medisch Centrum Haaglanden) en HagaZiekenhuis.
De intensive care en acute en complexe zorg zullen verhuizen naar de Leyweg.

Aan de Sportlaan vervalt de EHBO-post en komt er naast een polikliniek een orthopedisch centrum en een zorghotel (60 bedden) wat vooral bedoeld is voor patiënten die geen specialistische ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar wel verpleegkundige nazorg.

Nieuwbouw rondom het HagaZiekenhuis terrein

Het terrein om het HagaZiekenhuis heen zal ook grondig veranderen.
De zusterflat en het parkeerterrein verdwijnen daarvoor komen 800 tot 1000 woningen in de plaats. (Leyweg en Escamplaan).
Er komt een ondergrondse parkeergarage met 3000 parkeerplaatsen die bestemd zijn voor het ziekenhuispersoneel, de bewoners en de bezoekers van het ziekenhuis.
Tussen de 2 torenflats (eerste optie 75 meter hoog in de nieuwste plannen verlaagd naar 65 meter) die op de plaats van het voormalige Kas-in terrein en het oogziekenhuis komen, wordt een zorgboulevard gecreëerd met diverse zorginstellingen en winkels. Langs de Escamplaan wordt de sloot verbreedt, de bussluis verplaatst en een stuk van het Florence Nightingale park veranderd in woningen.
De veranderingen aan de Leyweg hebben inmiddels plaatsgevonden de Leyweg is versmald tot een eenbaansweg en de overstapplaats voor de bussen en de Randstadrail is in april 2008 in gebruik genomen.

Sophia revalidatiecentrum ziet af van nieuwbouw

Het was de bedoeling dat het Sophia revalidatiecentrum van de Vrederustlaan zal verhuizen naar een van de nieuw te bouwen units aan het HagaZiekenhuis. Het gebouw zou 4 lagen hoog worden met daaronder een parkeergarage die aansluit op de te bouwen parkeergarage van het HagaZiekenhuis.  Maar zij zien af van de nieuwbouw omdat het financieel niet haalbaar is.

Geothermie (aardwarmte) aardwarmte station aan de Leyweg

In de keerlus van lijn 6 is een aardwarmte station gepland dit zou zo’n 4000 nieuwbouwwoningen in de wijken Morgenstond en de Raden moeten voorzien van een milieuvriendelijke warmtebron. Hiervoor  is de vijver voor het vroegere oogziekenhuis reeds gedempt en de planning is dat er binnenkort (eind 2009 begin 2010) een boortoren komt te staan die naar 70 graden warmwater gaat boren op een diepte van 2000 meter.

De aardwarmte is dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor de bestaande bebouwing. In verband met de stadsverwarming wordt de aardwarmte installatie in Leyenburg gebouwd aangezien hier een gunstige locatie beschikbaar is. Er wordt hierdoor nog gekeken naar mogelijk ‘wisselgeld’ voor de wijk Leyenburg. De kosten voor particulieren zullen vergelijkbaar moeten zijn met de huidige stadsverwarming of andere gebruikelijke toepassingen.

U kunt op de links klikken om meer invoormatie te krijgen over geothermie

Bezonningsonderzoek Leyenburg

De resultaten van het bezonningsonderzoek zijn bekend. Deze zijn op 6 september 2007 aan de klankbordgroepleden gepresenteerd. Uit dit onderzoek wordt duidelijk hoe de schaduwwerking van de nieuwbouw op de bestaande bouw zal worden. Uitgangspunt is dat er op 19 februari minimaal 2 uur zon op de gevel moet staan.
Knelpunt Houtwijk: Dit is niet het geval bij de woningen aan Escamplaan tegenover het voormalige Kas-in terrein.
Dit bezonningsonderzoek kunt u op verzoek inzien, er ligt een kopie op het secretariaat van het wijkberaad Houtwijk.

Kentekenonderzoek Houtwijk

Op verzoek van de klankbordgroep is er een kenteken onderzoek geweest in Houtwijk dit om het sluipverkeer in kaart te kunnen brengen. Het onderzoek heeft op dinsdag 10 en donderdag 12 juni 2008 tussen 15:00 en 19:00 plaatsgevonden. De resultaten van het kenteken onderzoek van Houtwijk zijn sinds 25 augustus 2008 bekend.
Uit het onderzoek blijkt dat er 10% sluipverkeer zou zijn.

10% lijkt weinig maar als er 210 auto’s in 4 uur door dit stuk van de woonwijk rijden die daar niet op berekend is, is dit behoorlijk veel. Eigenlijk rijd er dan elke minuut een auto over de Berlagelaan en Laan van de mensenrechten of de Albert Schweitzerlaan die niet in de wijk moet zijn.
Op vrijdag 20 februari 2009 zijn Mevrouw van der Poel Verkeersplanoloog Escamp en de Heer van der Bijl beleidsmedewerker verkeer in Houtwijk Noord op verzoek persoonlijk polshoogte komen nemen. Gelukkig was er die ochtend een verdwaalde vrachtwagen die moeite had met keren en zijn draai niet goed kon maken, was er een auto die hard over het bruggetje van de Dudoklaan naar onoverzichtelijke kruising met de Krophollerstraat reed. Veel fietsers (scholieren) worden ondanks ze voorrang hebben bijna dagelijks van hun sokken gereden.

We zijn samen langs de Dudoklaan en de Berlagelaan naar de stoplichten van de Houtwijklaan gelopen. Wat opviel was dat er in het beginstuk van de Berlagelaan geen enkele verkeersdrempel ligt en dat dit zeker uitnodigt om 50 km te rijden.
Ook moet geprobeerd worden om ons stukje van de wijk uit de TomTom route te krijgen. Veel vrachtwagen worden nu naar de Escamplaan geloodst en kunnen daar vervolgens niet verder en komen zo in de Architectenbuurt terecht met alle gevolgen van dien.

De 2 ambtenaren hebben alle onze klachten meegenomen en hopelijk komt er een verbetering voor ons stukje van de wijk uit.

Communicatie

Organisatiebureau "Awareness" organiseerde in 2007 namens de gemeente het traject rondom samenspraak. Door middel van interviews tussen de betrokken partijen HagaZiekenhuis de gemeente, Ceres Proper Stok werd er gekeken naar de ruimte binnen de plannen daarna volgen er gesprekken met vertegenwoordigers uit de wijk. Deze gesprekken hebben eind 2007 plaatsgevonden. De opzet was om een aantal thema avonden te organiseren. De onderwerpen die in aanmerking kwamen waren: verkeer, luchtkwaliteit en geluid, leefbaarheid, openbare ruimte en groen, bouwhoogte en architectuur.

De eerste thema avonden voor alle wijkbewoners hebben plaats gevonden op:
- 28 november 2007   Thema Verkeer
- 11 december 2007   Thema woningbouw leefbaarheid en groen.

De gemeente Den Haag heeft begin november 2007 en in april 2008 een informatiefolder uitgebracht met daarin de ontwikkelingen Leyweg- Escamplaan tot dan toe.
Deze informatiefolders zijn in de wijken Leyenburg en Houtwijk noord huis aan huis bezorgt.

Overleg met Wethouder Norder.

Op 22september 2008 is er een bijeenkomst geweest in het HagaZiekenhuis met leden van de klankbordgroep en wethouder Norder.   Door de klankbordgroep is onvrede naar Norder geuit voor wat betreft de inspraak. Norder gaf aan dat er wel geluisterd was naar de bewoners waardoor het aantal te bouwen huizen naar beneden is gedaald en de bussluis verplaatst wordt zodat Houtwijk geen last zal krijgen van sluipverkeer richting ziekenhuis. Klankbordgroep meende dat de wijzigingen veroorzaakt werden door de uitkomsten van de onderzoekingen (bezonning- en verkeersonderzoek) en niet vanwege de inbreng van de bewoners. Vervolgens richtte de klankbordgroep zich op het groen en wil dat daar helemaal geen verandering in komt omdat er al zoveel groen ten behoeve van bouw is weggehaald.

Op 19 juli 2007 was er een rondwandeling met wethouder Norder en de klankbordgroepleden. Een vertegenwoordiger van het HagaZiekenhuis en de architect leidden ons rond het plangebied. Aansluitend was er in het ziekenhuis de mogelijkheid om met onder andere de Wethouder van gedachten te wisselen.

Meer informatie zie:

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen: http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=57314
Marktpartijen: http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=57316
Het plan: http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=57313
Communicatie met de wijk: http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=57315
Reacties en vragen over de thema avonden: www.denhaag.nl/leyweg-escamplaan

De presentatie zoals door de heer Ben Lansbergen gegeven tijdens de algemene ledenvergadering van 24 mei 2007 kunt U hier als PDF bestand downloaden of openen. Om een PDF bestand te kunnen lezen heeft U een Adobe Acrobat Reader nodig, deze kunt U bij Adobe downloaden.