Nieuwbouwplannen
gaan door

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft eind vorige maand het stedebouwkundig plan voor de nieuwbouw aan de Leyweg-Escamplaan goedgekeurd.

De samenwerkingsovereenkomst met de Ontwikkelingscombinatie Leyenburg (OCL) is ook vastgesteld. Dit betekent dat de nieuwbouwplannen voor de ontwikkeling van het gebied rond de Leyweg-Escamplaan door mogen gaan als de gemeenteraad akkoord gaat. Dit besluit valt naar verwachting in november. Als de gemeenteraad het plan goedkeurt is het plan voor de nieuwe ontwikkelingen aan de Leyweg-Escamplaan definitief.

Inloopbijeenkomst
Woensdag 14 september organiseert de gemeente Den Haag een inloopbijeenkomst tussen 15.30 uur en 20.30 uur in de Thomaskerk aan de Harmelenstraat 108. Omwonenden zijn van harte welkom en worden hierover per brief geïnformeerd. Er is geen centrale presentatie. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn er projectleiders van OntwikkelingsCombinatie Leyenburg, het HagaZiekenhuis en de gemeente Den Haag aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Plangebied
In een speciale nieuwsbrief (klik hier) vindt u meer informatie over onder andere de plannen, procedures en planningen. Zie ook de website van de Gemeente Den Haag.