Een voorbeeld bezwaarschrift waarmee bezwaar gemaakt kan worden tegen de WOZ waarde vanwege de plaatsing van de zendmast vind u hier >>.
Hoe u bezwaar aan kunt tekenen vind u bij www.denhaag.nl/belastingdienst.

Buurt tegen gemeente Den Haag ( KPN digitenne-mast)

Op 1 december heeft van 10 -12 uur de rechtszitting plaatsgehad bij de Raad van State betreffende het beroep dat is aangetekend door ons (Ver. Wijkberaad en anderen) tegen de door de gemeente Den Haag in 2007 verleende milieu-vergunning aan de KPN Broadcast Services voor het zendstation aan de Zichtenburglaan.

Op 10 maart l.l. heeft de hoorzitting van de Raad van State over het nemen van een voorlopige voorziening plaatsgevonden, waarbij het verzoek van onze kant was dat de KPN niet mocht gaan zenden zolang de Raad van State nog geen uitspraak had gedaan.

Een formulier voor machtiging rechtspraktijk BAWA tot aansprakelijkheidsstelling voor schadelijke gevolgen door Zendmast en een formulier met informatie over hoe bezwaar te maken tegen WOZ-waardewoningen in Houtwijk.

Op 21 december 2007 heeft de gemeente de milieuvergunning voor de Digitenne-mast in de Kerkentuinen afgegeven.

Er waren 197 bewoners en instanties, die bezwaar hadden aangetekend tegen deze ontwerpbeschikking. De gemeente vond daar geen reden in om de vergunning niet te verlenen.