"Toekomstbeeld: Met 'gefrituurde hersens' en 'verschroeide botten' kijken naar televisie van Digitenne?"

Deze kop staat boven diverse artikelen, die gewijd zijn aan de hoogste mast, het hoogste bouwwerk van Den Haag; een 156 meter hoge Digitenne zendmast.
Op ons industrieterreintje, ZKD, staat een immens hoge zendmast en totaal niet in verhouding met alles dat in de omgeving staat.

Plotseling en uit het niets staat ineens een "toren" met een lichtje in top voor de vliegtuigen in onze woonwijk. Langzaam opgebouwd, zodat we eraan konden wennen, maar ineens en niet meer weg te denken en dan beginnen de mensen te denken: "Waar komt dit ding vandaag; is hiervoor wel een vergunning aangevraagd; waar was het wijkberaad en waarom hebben we dit niet in de krant zien staan".....
Al deze vragen en nog veel meer verschijnen in allerlei artikelen en zoals boven vermeld telkens met dezelfde kop en soms met "passende antwoorden"!

Wat moet je ermee en waar dient het voor en wat zijn de gevaren ten opzichte van het "genot"?
Ook deze vragen spelen in deze artikelen een rol en niemand weet eigenlijk precies uit te leggen wat het pluspunt opweegt tegen het minpun; andersom zou je het niet doen;toch?

Nog vervelender is, dat diverse geleerden elkaar tegenspreken en wetenschappelijke rapporten geven verschillende mogelijkheden aan.
Is het slecht voor onze gezondheid; op korte of lange termijn. Hoelang moet je "de mast" verduren in je omgeving om hierop een antwoord te kunnen geven of moet je gewoon neen zeggen, totdat het tegendeel bewezen is?
Het voordeel is televisie en radio via de ether en mogelijk een betere kwaliteit en later misschien gebruiken voor het GSM verkeer; een duidelijk commercieel belang voor weinigen. Het nadeel is een mogelijk teveel aan straling voor velen, dat weerlegd wordt door enkele specialisten, die vertellen dat een "zeer hoge mast" minder straling in de directe omgeving veroorzaakt?
Wat weten we hier precies van en in hoeverre mag je hierin meegaan of alles ontkennen.

Ondanks dat het een zeer persoonlijk verhaal kan worden, is het wijkberaad van mening, dat deze bijzondere vorm van horizonvervuiling, die mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid oplevert, niet te accepteren is.
Het wijkberaad is hier ook door overvallen en wil zich verzetten tegen het idee dat er niets meer aan te doen is!

Je kunt er niet meer "omheen", maar letterlijk is dat nog steeds mogelijk en dus moeten we onze stem laten horen.
Een duidelijk NEEN tegen deze vervuiling van gezondheid en horizon.....

Als u het hiermee eens bent, stuur een brief naar de gemeente, laat dit weten op onze website en/of verzamel zoveel mogelijk handtekeningen en geef deze bij het secretariaat van het wijkberaad af.
Wij zoeken een mogelijkheid om dit aan politiek Den Haag aan te bieden!

LAAT U HOREN; en niet perse via een zendmast......kom langs, verzamel en stuur berichtjes de ether in, maar niet via "onze zendmast"!!!!!

Het bestuur wijkberaad Houtwijk