Het Wijkberaad Houtwijk tekent bezwaar aan tegen het afgeven van de voorgenomen milieuvergunning voor een zendstation. Hier kunt U het volledige bezwaarschrift lezen.
Indien U onder eigen naam ook een bezwaarschrift wilt indien kunt U hier een voorbeeld bezwaarschrift downloaden.