Op 21 december 2007 heeft de gemeente de milieuvergunning voor de Digitenne-mast in de Kerkentuinen afgegeven.

Er waren 197 bewoners en instanties, die bezwaar hadden aangetekend tegen deze ontwerpbeschikking. De gemeente vond daar geen reden in om de vergunning niet te verlenen.

Het Wijkberaad heeft daarna uitgebreid overleg gehad en samen met o.a. Gwen Maclaine Pont en Pim Zevenhuizen (twee zeer verontruste wijkbewoners, die zich vanaf het eerste moment enorm hebben ingezet in deze zaak) verder gesproken over hoe nu verder te handelen. Dit overleg heeft o.a. geleid tot de oprichting van een commissie, die zich met het project “Zichtenburg zonder Zendmast” gaat bezighouden.
Het overleg heeft verder geresulteerd in de volgende actie(s):

  1. Het wijkberaad stuurt een bezwaarschrift naar de Raad van State. Dit is intussen gebeurd en het wijkberaad is uitgenodigd voor een zitting (zie onder).
  2. De commissie laat zich ondersteunen door een advocaat, die op dit soort terreinen gespecialiseerd is.
  3. Ook heeft de commissie een voorlopige voorziening gevraagd. Dit houdt in dat als deze voorziening wordt toegekend, de KPN voorlopig geen zenders op de mast mag plaatsen en deze zenders al helemaal niet mag gebruiken.

De hoorzitting van de Raad van State over deze voorlopige voorziening vindt plaats op 10 maart om 12.00 in het gebouw van de Raad van State. Zijn er bewoners, die er naar toe willen, het adres is: Kneuterdijk no. 22.
Houd u uzelf op de hoogte, omdat we eventueel om uitstel vragen om ons nog beter te kunnen voorbereiden. Hierdoor kan de hoorzetting verdaagd worden!

Zodra verdere informatie beschikbaar is, zal deze op de Website worden geplaatst en zonodig in het wijkblad van Houtwijk