Op 10 maart l.l. heeft de hoorzitting van de Raad van State over het nemen van een voorlopige voorziening plaatsgevonden, waarbij het verzoek van onze kant was dat de KPN niet mocht gaan zenden zolang de Raad van State nog geen uitspraak had gedaan.

Er waren een aantal bestuursleden, Gwen Maclaine Pont en onze advocaat de heer Baakman van BAWA rechtspraktijk bij aanwezig.

Helaas heeft de Raad van State geen aanleiding gevonden deze voorlopige voorziening te nemen. De KPN mag dus zenden.
Een slechte zaak maar nog niet alles is verloren. De bodemprocedure gaat gewoon door en dat is een kwestie van afwachten.

Het grootste probleem is het betaalbaar houden van de juridische hulp. Het bestuur is op alle mogelijke manieren bezig om te kijken of er ergens geld is voor deze zaak. Eventueel zal het Wijkberaad, zoals de voorzitter in de voorjaarsvergadering reeds heeft aangekondigd, bij de bewoners van Houtwijk aankloppen. Hier hoort u nog over.

Het goede nieuws is dat de Raad van State de STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) heeft ingeschakekld om een nader onderzoek te doen.
Dat houdt tevens in dat ze binnenkort (er is een voorlopige afspraak) bij Gwen en Pim komen om de situatie eigenhandig te bekijken en om informatie van hen in te winnen. De voorzitter van het Wijkberaad zal hierbij ook aanwezig zijn. 
Tot zover de stand van zaken.

Het Wijkberaad doet nog een dringende oproep op alle bewoners om via de site van de rechtspraktijk BAWA een handtekening te plaatsen tegen het gebruik van digitennemasten enz.
http://www.stopumts.nl/doc.php/oproepen/2472/oproep_bawa_om_petitie_emr_policy_institute_te