Een formulier voor machtiging rechtspraktijk BAWA tot aansprakelijkheidsstelling voor schadelijke gevolgen door Zendmast en een formulier met informatie over hoe bezwaar te maken tegen WOZ-waardewoningen in Houtwijk.