Kort verslag van de vergaderingen van 18 en 25 februari 2008.

Aanwezig: 18 februari Gwen, Pim, Helen, Eric en Loes
Aanwezig: 25 februari Gwen, Pim, Helen, Eric, Pjer en Loes

Het Wijkberaad Houtwijk tekent bezwaar aan tegen het afgeven van de voorgenomen milieuvergunning voor een zendstation. Hier kunt U het volledige bezwaarschrift lezen.
Indien U onder eigen naam ook een bezwaarschrift wilt indien kunt U hier een voorbeeld bezwaarschrift downloaden.

"Toekomstbeeld: Met 'gefrituurde hersens' en 'verschroeide botten' kijken naar televisie van Digitenne?"