STATUTEN kopie

Verenigingsstatuten
Klik hier voor de statuten van de vereniging Wijkberaad Houtwijk. 

Huishoudelijk reglement
Klik hier voor het huishoudelijk reglement.